PRAVIDLA > Káry se rozlosují. Startuje 5 jezdců (tzn. z každého týmu jeden). Po odježdění 10 minut dojde na pokyn trenérů v boxu k "rychlé" výměně pilotů (čas běží) a další jezdci vyjíždějí na trať. Je na trenérovi zda nažene "svého" pilota do boxu, když už tam budou přesedat piloti jiných týmů nebo ho nechá odkroužit ještě jedno nebo dvě kola než se box uvolní (ne že někdo nechá svého "rychlého" jezdce na trati 15 minut a pak "pomalého" jen minut pět:-) Po odkroužení dalších 10ti minut se jezdci opět mění atd. Poslední šestí piloti po signálu zajíždí do boxu a závod končí. Tým s největším počtem odjetých kol vítězí. Bude odměněn i jezdec s nejlepším dosaženým časem na kolo.
Z důvodu možného selhání časomíry si trenéři za pomoci právě nejezdících pilotů svého týmu budou "čárkovat" jednotlivá odjetá kola "svého" jezdce. Je to pakárna, ale jinak to nejde. Papíry a tužky budou rozdány.
Protesty se nepodávají, ani nepřijímají. Jde o PŘÁTELSKÝ závod, kde budou VŠICHNI ohleduplní (v mezích možností). Pokud za mnou bude víc jak půl kola nalepen soupeř, který bude evidentně rychlejší, určitě nebude takovým problémem nějakou zatáčku vyjet vnějškem a umožnit mu tak bezkontaktní předjetí. Uvědomte si, že při případné kolizi může dojít k poškození káry a výměna za jinou Vás připraví o HODNĚ času.
V boxu se celou dobu budou zdržovat pouze trenéři a střídající se jezdci. Ostatní za sklem nebo na galerii.
Mnozí jistě slyšeli výraz FAIR PLAY. Zkusme to ....

ZÁVĚREM > Ve "společenském" prostoru budou nejspíše i kuřáci, kteří jistě budou chodit s ohledem na NORMÁLNÍ lidi (i děti) kouřit ven nebo nahoru na galerii. Díky.